زمان خط است نه دایره!
دایره نیست که دوباره برگردد...
چه ایده بدی بود گرد ساختن ساعت!
احساس می کنی همیشه فرصت تکرار، است :
قرار بوده ۸ صبح بیدار بشی و می بینی شده ۸ و ربع .میگی : اشکال نداره تا ۹ میخوابم بعد بیدار میشم!!
قرار بوده امشب ساعت ۹ یک ساعتی رو صرف مطالعه کتاب کنی، می بینی کتاب نخونده ۱۰ شده میگی : اشکال نداره فردا شب ساعت ۹ می خونم.
ساعت دروغ می گوید .
دروغ!!!!!
زمان بر گرد دایره نمی چرخد!
ایده ساختن ساعت به شکل دایره، ایده جادوگری فریبکار بوده است!
ساعت خوب، ساعت شنی است!
هر لحظه به تو یادآوری می کند که دانه ای که افتاد دیگر باز نمی گردد.
اگر روزی خانه بزرگی داشته باشم، به جای همه دکورها و مجسمه ها و ستون ها، ساعت شنی بزرگی برای آن خواهم ساخت و می گویم در آن آنقدر شن بریزند که تخلیه اش به اندازه متوسط عمر یک انسان طول بکشد. تا هر لحظه که روبرویش می ایستم به یاد بیاورم که زمان «خط» است نه «دایره».


†ɢα'§ : زمان خط است نه دایره
دوشنبه بیست و سوم تیر 1393 23:36 |- amir -|

بـِه لُطـفِ بَعضـیا ، سیـر شُـدیـم اَز بَعـدیـا...

دوشنبه پنجم خرداد 1393 1:56 |- amir -|

خوابـــ دیدم
وقتــــی به دنیــــا اومد (بچه ام)
نــه شبیه مـــن بود. نـــه شبیه مادرش ..
انگـــــار نبــــاید به تــــ ـــو فکـــر میکردم

یکشنبه چهارم خرداد 1393 22:59 |- amir -|


می گویند ضعیف شده ام!
میگویم سنگینی درس هایم است!
اما نمیدانند سنگینی درس هایی است که از دنیا و آدمهایش گرفتم!!

چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت 1393 4:43 |- amir -|

به بعضیا باید گُفت :سَعی کُن وَقتی نون و نَمک کسی رو میخوری ،پشت سَرِش گوه نخوری !

چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت 1393 4:40 |- amir -|

میخـــــای مِثه ما باشـــــی؟
هِه... مُوَفُق باشــــی...

چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت 1393 4:39 |- amir -|


گرگي ناراحت را ديدم..!!
پرسيدم چرا ناراحتي؟؟
گفت:شنيدم بعضي انسان ها با صفت من نامردي ميكنند...!!!!

چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت 1393 4:36 |- amir -|

منم آدمم دیگه ......
یه دفعه هپی .....
یه دفعه هاپو.....
مشکلیه ؟

دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1393 21:46 |- amir -|

" چه سخت است تُنگِ ماهی بودن ...

* نَشکنی : زندانبانی . . .
* بشکنی : قاتلی . . . . . . .
" خوش به حال آب " .....

چهارشنبه بیستم فروردین 1393 23:32 |- amir -|


ﺗﻮ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﺳﻬﺮﺍﺏ؟ ﻗﺎﯾﻘﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ... ﺑﺎ ﮐﺪﻭﻡ ﻋﻤﺮ ﺩﺭﺍﺯ؟ ... ﻧﻮﺡ ﺍﮔﺮ ﮐﺸﺘﯽ ﺳﺎﺧﺖ، ﻋﻤﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺒﺮ ﺭﻭﺯ ﻭ ﺷﺒﺶ، ﺑﺮ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺍﻓﺘﺎﺩ ... ﺳﺎﻟﯿﺎﻥ ﻃﻮﻝ ﮐﺸﯿﺪ، ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺍﻣﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺲ ﺑﮕﻮ ﺍﯼ ﺳﻬﺮﺍﺏ ... ﺷﻌﺮ ﻧﻮ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ ﻗﺎﯾﻖ .... ﯾﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻔﺘﯽ .... ﺗﺎ ﺷﻘﺎﯾﻖ ﻫﺴﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮﺩ؟ ﺍﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟ ﺑﺎ ﺷﻘﺎﯾﻖ ﺑﺎﺷﯽ .... ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﮐﺮﺩ ﻭﺭﻧﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﻌﺮﻭ ﺳﺨﻦ ﯾﮏ ﺧﯿﺎﻝ ﭘﻮﭺ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﮔﺮ ﻣﯿﮕﻔﺘﯽ ... ﺗﺎ ﺷﻘﺎﯾﻖ ﻫﺴﺖ، ﺣﺴﺮﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﺭﺩ ﺟﻤﻠﻪ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ﻣﯿﺸﺪ ﺗﻮ ﺑﺒﺨﺸﻢ ﺳﻬﺮﺍﺏ ... ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺷﻌﺮﺕ، ﻧﮑﺘﻪ ﺍﯼ ﺁﻭﺭﺩﻡ، ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﯼ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﺨﺪﺍ ﺩﻟﮕﯿﺮﻡ، ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﯿﺎ، ﺍﺯ ﺧﯿﺎﻝ ﻭ ﺭﻭﯾﺎ ﺑﺨﺪﺍ ﺩﻟﮕﯿﺮﻡ، ﺑﺨﺪﺍ ﻣﻦ ﺳﯿﺮﻡ، ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﯽ ﭘﯿﺮﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﻭﯾﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮﺩﺭﺩ ﺍﺳﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﺮﺩ ﺍﺳﺖ، ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﺮﺩ ﺍﺳﺖ...

†ɢα'§ : ﺳﻬﺮﺍﺏ
شنبه شانزدهم فروردین 1393 1:29 |- amir -|


برف پاک کن بیهوده جان می کَند
باران این سوی شیشه است

یکشنبه بیست و پنجم اسفند 1392 1:40 |- amir -|


مرد ها ، اسمشان به سنگدلی معروف است ..
زن ها ، به آهن پرستی ..
.
مرد ها و زن ها ، هر دو انکار می کنند ..!!
هر دو تنها می گذارند و از تنهایی می نالند ..

جمله دوستت دارم شده است :
جمله ی فرار ، بشنویم ، فرار می کنیم ..!
اما.....
هر دو گریه می کنند ، دختر ها بلند ، پسر ها بی صدا ..!
هر دو به دنبال کسی که تا ابد تنهایشان نگذارد ..
.
.
.
مرد ها تا مانکن ببینند تنها می گذارند !
زن ها تا شاهزاده ای سوار بی ام و !

شنبه نوزدهم بهمن 1392 17:33 |- amir -|


شک نکن اشک میریزند ماهی ها در آب
اشک ماهی ها نباشد آب دریا شور نیست...

دوشنبه هفتم بهمن 1392 2:23 |- amir -|


کــــاش

از بیــنِ این همه آدم هـایی کــه
" پیشـــم " هستــند،

یکی،
" پشتــــم " بود !!
چهارشنبه چهارم دی 1392 23:53 |- amir -|


ﺑﺴﻼﻣﺘﯿﻪ ﭘﺴﺮﯼ ﮎ ﺭﻓﯿﻘﺶ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺖ ﺍﻭﻧﻮﺭ ﻭ ﺑﺒﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺏ ﻋﺸﻘﻢ ﻗﻮﻝ ﺩﺍﺩﻡ ﭼﺸﻢ ﭼﺮﻭﻧﯽ ﻧﮑﻨﻢ . ﮔﻔﺖ ﻥ ﺭﻓﯿﻖ ﺍﻭﻧﻮﺭﻭ ﺑﺒﯿﻦ ﺍﻭﻥ ﭘﺴﺮﻩ ﮐﯿﻪ ﺑﺎ ﻋﺸﻘﺖ


†ɢα'§ : ﺑﺴﻼﻣﺘﯿ
شنبه سی ام آذر 1392 0:1 |- amir -|

 نخندید؛ اما می‌خواهم بگویم که در ستایشِ دوشِ حمام باید قصیده‌ها سرود! وقتی که تنها پناهگاهت می‌شود؛ وقتی که زیرِ اشک‌هایِ او می‌ایستی و اشک می‌ریزی و اشک‌هایت با کف و آب قاطی می‌شوند و نمی‌فهمی که از کجا آغاز شده‌اند! و حتی نمی‌دانی سوزش چشم‌هایت از کف است یا از اشک؟ حتا گرمیِ اشک‌ها را هم نمی‌توانی از گرمایِ آبِ داغ تشخیص بدهی! اصلن همین که اشک‌هایِ تو و او در هم می‌آمیزند، خودش ستودنی‌ست!
در ستایشِ دوشِ حمام باید داستان‌ها نوشت! وقتی که...

دوشنبه چهارم آذر 1392 0:6 |- amir -|


از خودم که مینویسم فقط نـاشـی گریهایم روی برگه ام رژه میروند
از تـو که مینویسم فقط لاشـی گریها . . .
از هرزگیه من تا بردگیه تو فاصله زیادیست
من به نگاهای دست نخورده ناخنک میزنم
تــو به پـس مـانـده های کنار خیابان خـروار خـروار چـنـگ میزنی . . .


†ɢα'§ : اس ام اس, تنهایی, بی کسی, اس ام اس جدید, sms
دوشنبه بیستم آبان 1392 23:26 |- amir -|


ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷـــــــــﺪ ﺩﻟﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ،
ﺳﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﯼ ﺑﺎﻻ ..!
ﺗﻼﻓﯽ ﻧﮑﻦ ، ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻧﺰﻥ ، ﺷﺮﻣﮕﯿﻦ ﻧﺒﺎﺵ.
ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ؛ ﺩﻝ ﺷﮑﺴﺘﻪ، ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺗﯿﺰ
ﺍﺳﺖ ..
ﻣﺒﺎﺩﺍ ﮐﻪ ﺩﻝ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺁﺩﻣﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺩﻟﺪﺍﺭﺕ ﺑﻮﺩ
ﺯﺧﻤﯽ ﮐﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﯿﻨﻪ،
ﻣﺒﺎﺩﺍ ﮐﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﯽ ﺭﻭﺯﯼ ﺷﺎﺩﯾﺶ، ﺁﺭﺯﻭﯾﺖ ﺑﻮﺩ

ﺻﺒﻮﺭ ﺑﺎﺵ ﻭ ﺳﺎﮐﺖ.
ﺑﻐﻀﺖ ﺭﺍ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﮐﻦ،
ﺭﻧﺠﺖ ﺭﺍ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺗﺮ


†ɢα'§ : اس ام اس, تنهایی, بی کسی, اس ام اس جدید, sms
شنبه بیست و هفتم مهر 1392 1:13 |- amir -|


دارم راه میرم...

یهو یه صدایی میاد...
_ داداش یه عکس از مامیگیری؟
_ منم میگم چرا که نه؟
دوربینو حاضر میکنم که چشمام میخوره به تو...کاره دنیارو ببین،من باید از تو وو کسی که تورو ازم دزدیده عکس بگیرم...
سعی میکنم به روی خودم نیارم
اما،جالب اینجاست،تو حتی منو نمیشناسی...
من همونم، فقط موهامو بلند تر شده مثل روز های تلخم ، چهره ای که شکسته شد جوانیش بر باد رفت ...
پیرش کردی ...
مثل قدیما لبخند رو لبام نیست...
صورت همیشه صافم حالا پر از ریش شده ...
شایدم کلا یادت رفته من کیم...
چه توقعی دارم...
ولی تو هنوز مثل گذشته زیبایی ...
یادش بخیر میگفتی نمیتونی کسی رو جز من به اغوش بکشی
امروز خودم عکسش را گرفتم

_ داداش اون دکمه هستش
_ بله بله ( چیک چیک)
چه لب خند زیبایی زدی
مثل همون روز که زدی تو سینه ام گفتی تو یه دیونه ای دیونه !!
_ داداش ممنون خیلی حال دادی
_ خواهش میکنم قابلی نداشت
راستی عشقم قابل نداشت ؟؟
یا ثبت خاطره شما هااا؟؟
یا تنها بودن هایم
اره قابلی نداشت

راستی داداش نوش جونت !!!


†ɢα'§ : اس ام اس, تنهایی, بی کسی, اس ام اس جدید, sms
دوشنبه بیست و دوم مهر 1392 2:19 |- amir -|

آرام ام ، مثل مزرعه ای که تمام محصولش را آفت زده ، دیگر نگران داس ها نیستم !


†ɢα'§ : اس ام اس, تنهایی, بی کسی, اس ام اس جدید, sms
دوشنبه پانزدهم مهر 1392 22:52 |- amir -|


اين پست را سکوت مي کنم تو بنويسـ...!
تـــــو بنويســ...
از دلتنگي هايتـــ ...
از دردهايتــ ...
از هرچه دلتـــــ مي گويد...!

جمعه بیست و نهم شهریور 1392 2:27 |- amir -|


اگر بخندی، دنیا با تو می خندد،

و اگر گریه کنی، تنها گریه خواهی کرد.

جمعه پانزدهم شهریور 1392 3:3 |- amir -|


بگذر تـابـستــان

حالم با تو خوب نمی شود، “ پـــاییز ” حال مرا خوب می شناسد —


†ɢα'§ : اس ام اس, sms, تنهایی
یکشنبه دهم شهریور 1392 13:19 |- amir -|


ﺍﻳﻦ ﺩﻓﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻤﯿﮕﻢ ﺑﻪ
ﺳﻼﻣﺘﯽ...
ﻣﯽ ﮔﻢ ﺗﻮ ﺭﻭﺡ ﺍﻭﻧﯽ
ﮐﻪ ...
ﺭﺍﻩ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺑﻬﺶ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ
ﻫﺎﯼ ﻋﺎﺷﻘﻮﻧﻪ ﺩﺍﺩﯾﻢ ﻭ ﺍﻭﻥ ﺍﯾﻦ
ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ
ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺎﺩ..
ﺗﻮ ﺭﻭﺡ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﺭﻓﺘﻨﺶ
ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﯾﻢ ، ﺭﻓﺖ ﻭﺍﺳﻪ
ﺩﻭﺳﺘﺎﺵ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮﺩ ﻭ
ﺧﻨﺪﯾﺪﻥ ...
ﺗﻮ ﺭﻭﺡ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﻮﻡ ﺣﺮﻓﺎﻣﻮﻥ ﻭ
ﺑﺮﺍﺵ ﺑﺎ ﺑﻐﺾ ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ
ﺧﻮﻧﺪ .......
ﺗﻮ ﺭﻭﺡ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺶ ﺯﻧﮓ ﻣﯽ
ﺯﺩﯾﻢ ﺗﺎ ﺻﺪﺍﺷﻮ ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ ﻭ ﺍﻭﻥ
ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﯾﮑﯽ
ﺩﯾﮕﻪ ﺭﻭ ﺑﺸﻨﻮﻩ .......
ﺗﻮ ﺭﻭﺡ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺵ
ﺭﻭﺍﻧﯿﺸﺪﯾﻢ ﻭ ﮐﻠﯽ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﯽ
ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .. ﺁﺧﺮﺵ ﺑﻬﻤﻮﻥ ﮔﻔﺖ :
"ﺗﻮ ﯾﮏ ﺁﺩﻡ ﺍﻓﺴﺮﺩﻩ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﯽ
ﻫﺴﺘﯽ .....


†ɢα'§ : اس ام اس, sms, تنهایی
شنبه نهم شهریور 1392 15:0 |- amir -|

ﺑﺎﺧﺘﻢ ﻭﻟﯽ " ﻣﺴﻴﺮ " ﺭﺍ ﻳﺎﻓﺘﻢ !
ﺩﺭ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺯﻧﺪﮔﯽ، ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ " ﺭﺍﻫﺖ " " ﺭﺍﺣﺖ " ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ
ﺑﻮﺩ
ﻫﺮ " ﭼﺎﻟﻪ ﺍﯼ " " ﭼﺎﺭﻩ ﺍﯼ " ﺑﻪ ﻣﻦ ﺁﻣﻮﺧﺖ
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻓﻜﺮ ﻛﻦ، ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ " ﺩﻭﺑﺎﺭ " ﻧﻤﻴﺸﻮﻧﺪ
ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ ﺍﺯ " ﭘﺲ ﺭﻓﺖ " ﭘﺲ، ﺑﺎﻳﺪ " ﺭﻓﺖ


†ɢα'§ : اس ام اس, sms, تنهایی
دوشنبه چهارم شهریور 1392 15:18 |- amir -|


دنـــــیـــــــا :
بازی هایت را سرم درآوردی
گرفتنی ها را گرفتی
دادنی ها را ندادی
حسرت ها را کاشتی
زخم ها را زدی
دیگر بس است چون چیزی نمانده ،
بگذار بخوابم …
محتاج یک خواب بی بیدارم !


†ɢα'§ : اس ام اس, sms, تنهایی
چهارشنبه سی ام مرداد 1392 23:50 |- amir -|


بغض کنید
گریه کنید
درد بکشید
ولی با آدما درددل نکنین

†ɢα'§ : اس ام اس, sms, تنهایی
چهارشنبه سی ام مرداد 1392 23:46 |- amir -|


ﺳﯿﺎﻩ ﭘﻮﺷﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩ ، ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﺁﻣﺪ .. ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ ! ﻣﻦ ﺭﺍ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩ ... ﺩﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻪ ﺍﻡ ﮐﺸﯿﺪ ، ﺗﺒﺮﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺯﺩ ..
ﺯﺩ .. ﻣﺤﮑﻢ ﻭ ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺮ ... ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯿﺒﺎﻟﯿﺪﻡ ، ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ
ﺩﺭﺧﺖ ﺑﺎﺷﻢ ، ﺁﯾﻨﺪﻩ ﯼ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻡ ﺑﻮﺩ ! ... ﺳﻮﺯﺵ ﺗﺒﺮ
ﻫﺎﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﺖ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺍﻓﺘﺎﺩ ،
ﺍﻭ ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ ﺗﺮ ﺑﻮﺩ ... ﻣﺮﺍ ﺭﻫــﺎ ﮐﺮﺩ ﺑﺎ ﺯﺧﻢ ﻫﺎﯾﻢ ، ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺮﺩ ... ﻭ
ﻣﻦ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭﺧﺖ ﺑﻮﺩﻡ ، ﻧﻪ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﯿﺎﻩ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺍﯼ ، ﻧﻪ ﻋﺼﺎﯼ
ﭘﯿﺮ ﻣﺮﺩﯼ ... ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻡ .. ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺎ ﺍﺣﺴــﺎﺳﺎﺕ ﻣﺜﻞ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﺒﺮ ﻭ
ﺩﺭﺧﺖ ﻣﯽ ﻣﻮﻧﻪ .. ﺍﯼ ﺗﺒـﺮ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ، ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺸﺪﯼ ﺗﺒﺮ
ﻧـــــــﺰﻥ ! ﺍﯼ ﺍﻧﺴــــــــــﺎﻥ ، ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺸﺪﯼ ، ﺍﺣﺴﺎﺱ
ﻧﺮﯾــــــــﺰ .. ﺯﺧﻤـــــــــﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ... ﺩﺭ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﯿﺎﻩ ﺷﺪﻥ ،
ﺧﺸـــــﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ !!

سه شنبه بیست و نهم مرداد 1392 12:24 |- amir -|نمی خواهم برگردی
این را به همه گفته ام
حتی به تو
به خودم
اما نمی دانم
چرا هنوز
برای آمدنت فال می گیرم

شنبه بیست و ششم مرداد 1392 17:13 |- amir -|


تنهایی یعنی
امشبم مثل شبای دیگه
رو تختت دراز بکشی
آهنگ بزاری و بازم فکر کنی
به نبودنش
به حرفایی که باهم میزدید
و مثل همیشه چشمات تقاص پس بدن... !!!

جمعه بیست و پنجم مرداد 1392 22:20 |- amir -|

ϰ-†нêmê§